Comuna Pîrscov este situată în depresiunea omonimă, formată la confluența pârâului Bălăneasa cu râul Buzău, la o distanță de 30 km de municipiul Buzău – reședința de județ.

Legătura cu acest centru urban se realizează pe DN 10 Buzău-Brașov și DJ 203 L.

De asemenea, există și acces pe calea ferată Buzău-Nehoiașu.

Comuna Pîrscov are în componență 12 sate și anume: Pîrscov, Robești, Curcănești, Bădila, Lunca Frumoasă, Oleșești, Pîrjolești, Runcu, Tîrcov, Tocileni, Trestieni, Valea Purcarului.

Din punct de vedere fizico-geografic, Pîrscovul este situat în zona Subcarpaților de Curbură având un relief caracterizat prin zone deluroase cu deschideri largi.

Pîrscovul este locul natal al poetului Vasile Voiculescu, în fața casei memoriale a poetului fiind ridicat în anul 1975 un bust, operă a sculptorului Oscar Han