Constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de la nivelul comunei Pârscov, judeţul Buzău