Așezare geografică

Comuna Pârscov se află, din punct de vedere fizico-geografic, în regiunea Subcarpaților Buzăului (parte component a Subcarpaților de Curbură) și este așezată pe cursul mijlociu al râului Buzău, la confluența acestuia cu pârâul Bălăneasa, ocupând terasele și versanții dealurilor înconjurătoare. Unitățile limitrofe Subcarpaților Buzăului sunt în Munții Buzăului la nord, Câmpia Buzăului la sud, Subcarpații Prahovei și Teleajenului la vest, Subcarpații Putnei și Râmnicului la nord-est și est. localitatea ocupă depresiunile de contact Oleșești, Tîrcov, frănturi de terasă la Curcănești, Tocileni, terase superioare la Pârscov, Bădila, Robești și versanții domoli ai dealurilor Trestieni și Runcu.

Sub aspect administrativ-teritorial localitatea Pârscov se află în județul Buzău la 31,68 de km nord-vest de municipiul de reședință pe malul stâng al râului Buzău pe DJ 203 L. Pârscovul este o localitate tipică pentru zona Subcarpaților de Curbură într-o zonă intens umanizată cu așezări din timpuri străvechi pe văile secundare. În depresiunea Pârscovului, apa Buzăului străbate de la vest în dreptul satului Bădila cea mai lungă și mai îngustă cheie din Subcarpații Buzăului. Aici apar mai multe blocuri  de calcare mezozoice formând stânci în albia și terasa de luncă a râului, precum și în deal cu numeroase izvoare și eflorescențe saline (Rezervația naturală cunoscută sub numele ”Sarea lui Buzău”).

Teritoriul administrativ al comunei Pârscov are o suprafaţa totală de 5841,13 ha şi cuprinde un număr de 12 sate componente: localitatea reşedinţă, satul Pârscov şi un număr de 11 sate aparţinătoare: Bădila, Lunca Frumoasă, Curcănești, Tocileni, Pîrjolești, Valea Purscarului, Robești, Trestieni, Runcu, Oleșești și Tîrcov.

Comuna Pârscov se învecinează cu urmatoarele localitati:

  • Râul Buzău la sud;
  • comuna Cozieni și comuna Odăile la nord;
  • comuna Viperești la vest;
  • comuna Berca la est.

Text extras din Strategia de dezvoltare a comunei Pârscov 2017-2020       

Comments are closed.