Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 37/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/10/24
HCL 35/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/26
HCL 32/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/19
HCL 14/2019privind aprobarea bugetului local 20192019/04/18
HCL 62/2018privind stabilirea nomenclatorului, ierahiei functiilor publice sau contractuale si salarizarea fiecarei functii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate, incepand cu 01.01.20192018/12/18
HCL 42/2018privind aprobarea numarului de posturi, organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirscov, jud. Buzau2018/08/30
HCL 52/2017privind stabilirea nomenclatorului si ierahiei, functiilor publice sau contractuale si salarizarea fiecarei functii, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate, incepadan cu 01.01.20182017/12/18
HCL 31/2017privind stabilirea nomenclatorului si ierahiei, functiilor publice sau contractuale, salarizarea incepand cu 01.07.2017 a functiilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pirscov si din afara aparatului de specialitate2017/07/31
HCL 52/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/12/29
HCL 51/2016privind taxele si impozitele locale in anul 20172016/12/19
HCL 50/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/12/19
HCL 49/2016privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a obiectivuluide investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov , judeţul Buzău”2016/11/29
HCL 48/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Pirscov, judeţul Buzău”2016/11/29
HCL 47/2016privind conferirea titlului de cetatean de onoare domnului ZHONG YUBIN2016/11/17
HCL 46/2016privind aprobarea Regulamentului de acordarea titlului de cetatean de onoare al comunei Pirscov , judetul Buzau2016/11/17
HCL 45/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/11/17
HCL 44/2016privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de contabilitate si achizitii publice, serviciu de apa,serviciu de salubrizare si activitati culturale in Caminul cultural Pirscov2016/10/20
HCL 42/2016privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei PÎRSCOV2016/10/20
HCL 41/2016privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău către serviciul „CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău2016/10/20
HCL 38/2016privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei PÎRSCOV,judeţul Buzău2016/10/20
HCL 37/2016pentru revocarea hotararii privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei2016/10/04
HCL 36/2016privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pirscov cu lucrarea ‘’ Reabilitare functionala Camin cultural Pirscov , comuna Pirscov ‘’2016/10/04
HCL 35/2016privind aprobarea proiectului amenajarii unui spatiu de joaca si recreere pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov2016/10/04
HCL 34/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/10/04
HCL 33/2016pentru revocarea Hotararii nr.26/04.08.2016 privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/10/04
HCL 32/2016privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirscov , judetul Buzau pentru anul 20172016/09/14
HCL 31/2016prin care se ia act de demisia consilierilor locali Zamfira Daniel – Mihail , Duta Dumitru2016/09/14
HCL 30/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/09/14
HCL 29/2016privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pirscov pe trimestrul 2 / 20162016/09/14
HCL 28/2016privind aprobarea amenajarii unui spatiu de joaca si recreere pe domeniul public in satul Pirscov , comuna Pirscov2016/08/04
HCL 27/2016privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei2016/08/04
HCL 26/2016privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/08/04
HCL 25/2016pentru verificarea bransamentelor abonatilor alimentare cu apa al comunei Pirscov2016/07/28
HCL 24/2016privind organizarea zilei comunei Pirscov, judeţul Buzau.2016/07/28
HCL 23/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/07/28
HCL 22/2016privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău2016/07/07
HCL 21/2016privind modificarea componenței Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2016/07/07
HCL 20/2016privind modificarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliului local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 19/2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Pirscov2016/07/07
HCL 18/2016privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată de drept privat şi interes local, cu asociat unic comuna Pîrscov, prin Consiliul local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 17/2016privind împuternicirea reprezentantului legal în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale2016/07/07
HCL 16/2016privind validarea mandatelor consilierilor supleanți pe locurile vacantate în Consiliul local al comunei Pîrscov2016/07/07
HCL 14/2016privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pîrscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2016/06/25
HCL 13/2016privind alegerea viceprimarului comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 12/2016privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 11/2016privind constituirea legală a Consiliului local al comunei Pîrscov2016/06/25
HCL 10/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul local al comunei Pirscov2016/06/25
HCL 9/2016privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliului local al comunei Pîrscov ale candidaților aleși la 05 iunie 20162016/06/25
HCL 4/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 20162016/03/01
HCL 3/2016privind aprobarea bugetului pe anul 20162016/02/01

Comments are closed.