Hotarare 28.09.2017

hcl 33 din15.09.2017 rectificare buget

hcl 34 din15.09.2017 desemnare reprez in cons de administr. scoalahcl

35 din15.09.2017 aprobare strategie de dezvoltare

hcl 36 din15.09.2017 implementare amenajare spatiu public de agrement

hcl 37 din15.09.2017 aprobare indicatori tehnico-economici amenajare spatiu public de agrement

hcl 38 din15.09.2017 cetatean onoare nicoara marius

hcl 39 din15.09.2017 cetatean onoare postelnicu gheorghe

hcl 40 din15.09.2017 cetatean onoare scorosanu dumitruhcl

41 din15.09.2017 plan ocupare fct publ 2018

hcl nr.2 din 02.02.2017 aprobare cofinantare pentru modernizare drumuri

hcl nr.3 din 02.02.2017 aprobare indicatori tehnico-economici modernizare drumuri

hcl nr.4 din 02.02.2017 aprobare organigrama si stat de functii

hcl nr.5 din 02.02.2017 aprobare proiectare si executare reabilitare drumuri calamitate

hcl nr.6 din 23.02.2017 aprobare contract prestare tarif salubrizare

hcl nr.7 din 23.02.2017 privind stabilire plan actiuni de interes local

hcl nr.8 din 23.02.2017 aprobare masuri cu privire la asociatia Eco Buzau 2009

hcl nr.29 din 14.07.2017 privind participarea comunei la Buzau 2008_0001

hcl aprobare cont executie trim I 2017

Hcl nr 1 din 09.01.2017

hcl nr.14 din 27.03.2017 aprobare cont executie 2016

hcl nr.15 din 27.03.2017 aprobarea bugetului initial 2017

hcl nr.18 din 28.04.2017 buget rectificat

hcl nr.19 din 28.04.2017aprobare cont executie trim I 2017

hcl nr.21 din 25.05.2017 acord cooperare

hcl nr.22 din 25.05.2017 insusire documentatie PUG

hcl nr.23 din 25.05.2017 stabilire statii microbuza scolar

hcl nr.24 din 25.05.2017 buget rectificat

hcl nr.27 din 26.06.2017 buget rectificat

hcl nr.28 din 14.07.2017 buget rectificat

hcl nr.30 din 31.07.2017 buget rectificat

hcl nr.32 din 18.08.2017 buget rectificat