HCL 1/2019

privind acoperirea temporară a golului de casă, din excedentul bugetului local – provenit din derularea cheltuielilor sectiunii de functionare