HCL 10/2020

privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan