HCL 13/2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala