HCL 15/2020

privind aprobarea Proiectului Institutional al Centrului de zi Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 2025