HCL 19/2019

privind aprobarea si promovarea temei de proiectare “ Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Pârscov “