HCL 32/2016

privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirscov , judetul Buzau pentru anul 2017