HCL 33/2016

pentru revocarea Hotararii nr.26/04.08.2016 privind aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pîrscov , județul Buzău