HCL 34/2020

privind nivelul impozitelor şi taxelor locale în comuna Pârscov pentru anul fiscal 2021