HCL 36/2016

privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pirscov cu lucrarea ‘’ Reabilitare functionala Camin cultural Pirscov , comuna Pirscov ‘’