HCL 41/2016

privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău către serviciul „CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei PÎRSCOV, judeţul Buzău