HCL 42/2018

privind aprobarea numarului de posturi, organigramei, statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirscov, jud. Buzau