« HCL 43/2022 

Lista obiectivelor de investitii cu finantare partial sau integral de la bugetul local pe anul 2022 – Rectificare 20.12.2022

anexa-2-la-hcl-nr-43-din-20-12-2022