HCL 47/2018

privind aprobarea bugetului pentru anul 2018 al SC Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL