HCL 49/2016

privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a obiectivului
de investiţii „Modernizare drumuri de interes local,in comuna Pirscov , judeţul Buzău”