HCL 5/2022

privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UAT comuna Parscov, jud. Buzau si implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor prevazute la art. 17 alin. 5 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor


Fișiere atașate: