HCL 6/2020

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Pârscov, județul Buzau