HCL 6/2022

privind aprobarea actului aditional prin care se aproba modificarile la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al UAT comuna Parscov, jud. Buzau, incheiat cu societarea Serviciul Public Salubrizare Pirscov SRL sub nr. 1112/19.02.2018


Fișiere atașate: