HCL 8/2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala