HCL 8/2020

privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 2020