HCL 8/2022

privind modificarea HCL nr. 29/27.10.2021 pentru aprobarea cererii de finantare si devizului general pentru obiectivul de investitii – Modernizare drumuri de interes local in comuna Parscov, jud. Buzau pentru finantarea acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi