Informații de interes public – Legea 544 / 2001

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: 

  •  
  • Telefon : 0238-527006, 0238-527135
  • Fax : 0238-527006
  • Email : pirscov@gmail.com