« Rapoarte de activitate pentru anul 2021 

Raport de activitate – Comisia pentru programe de dezolvare economico-sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert

raport-de-activitate-comisia-pentru-programe-de-dezolvare-economico-sociala-buget-finante-administrarea-bugetului-privat-al-comunei-agricultura-gospodarie-comunala-protectia-mediului-servicii