Hotărâri ale Consiliului local pe anul 2019

TitluDescriereData
HCL 42/2019privind taxele si impozitele locale in anul 2020 – comuna Pârscov2019/11/21
HCL 40/2019privind însusirea contractului de comodat pentru microbuzul scolar împrumutat de la comuna Pănătău , județul Buzău2019/11/21
HCL 41/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov si serviciilor publice din afara aparatului de specialitate2019/11/21
HCL 39/2019privind acordarea unei recompense financiare la împlinirea vârstei de 100 de ani2019/10/24
HCL 38/2019privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului Cultural “ Vasile Voiculescu “al comunei Pârscov2019/10/24
HCL 37/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/10/24
HCL 36/2019privind reorganizarea ,reîncadrarea și aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului2019/09/26
HCL 35/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/26
HCL 34/2019privind unele actiuni ale Centrului de zi Pârscov2019/09/11
HCL 33/2019privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2019/09/11
HCL 32/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/09/11
HCL 31/2019privind insusirea evaluarii si aprobarea vânzarii unui teren proprietate privată a Unitații Administrativ Teritoriale Comuna Pârscov,județul Buzău înscris în cartea funciară 216182019/08/22
HCL 30/2019privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov în trimestrul I si II /20192019/08/22
HCL 29/2019privind abogarea Hotararii nr.17/27.05.2010 pentru aprobarea darii in administrarea Consiliului judetean Buzau din administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a unei suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Pârscov in scopul realizarii obiectivului „Statie de transfer deseuri”in cadrul implementarii proiectului „MASTER PLAN – Plan de Investitii pe Termen Lung pentru perioada 2008 – 2038 privind Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Buzau2019/07/25
HCL 28/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/07/25
HCL 25/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU”in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrulProgramului National de Dezvoltare Locala2019/05/24
HCL 24/2019privind completarea taxelor si impozitelor locale in anul 20192019/05/15
HCL 23/2019privind rectificarea bugetului local 20192019/05/15
HCL 21/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 20/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Pârscov, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor –cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/04/18
HCL 19/2019privind aprobarea si promovarea temei de proiectare “ Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Pârscov “2019/04/18
HCL 18/2019privind trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 1132 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .21569 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.215692019/04/18
HCL 17/2019privind aprobarea completarii Manualului de proceduri din cadrul Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 16/2019privind aprobarea codului etic al Centrului de zi Pârscov2019/04/18
HCL 15/2019pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzelor de transport scolar in comuna Pârscov2019/04/18
HCL 14/2019privind aprobarea bugetului local 20192019/04/18
HCL 13/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/18
HCL 12/2019privind componenta echipei mobile pentru interventie de urgenta in caz de violenta domestica in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 11/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de zi Pârscov si a Manualului de proceduri din cadrul acestuia2019/02/13
HCL 10/2019privind realizarea platii online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 9/2019privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 in comuna Pârscov2019/02/13
HCL 8/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PÂRSCOV, JUDETUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2019/02/13
HCL 7/2019privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2019/02/13
HCL 6/2019privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov 20182019/02/13
HCL 5/2019privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si Regulamentului de urbanism pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General si Regulamentului de urbanism care se afla in faza finală de avizare2019/01/22
HCL 4/2019privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local ,sursa A al anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 3/2019privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local sursa E a anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 2/2019privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare a bugetului local sursa A al anului 2018 din excedentul anilor precedenti2019/01/08
HCL 1/2019privind acoperirea temporară a golului de casă, din excedentul bugetului local – provenit din derularea cheltuielilor sectiunii de functionare2019/01/08

Comments are closed.