Hotărâri ale Consiliului local pe anul 2020

TitluDescriereData
HCL 34/2020privind nivelul impozitelor şi taxelor locale în comuna Pârscov pentru anul fiscal 20212020/12/17
HCL 33/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/12/17
HCL 32/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2020/12/17
HCL 31/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pârscov2020/12/17
HCL 30/2020privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov2020/11/12
HCL 29/2020privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pârscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2020/11/12
HCL 28/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Pârscov2020/11/12
HCL 27/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/18
HCL 26/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/10
HCL 25/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov trimestrul 1/ 20202020/07/23
HCL 24/2020privind aprobare Plan urbanistic zonal “ construire spălătorie auto self- service “ in satul Robesti , comuna Pârscov2020/07/23
HCL 23/2020privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Parscov si Consiliului local al comunei Parscov2020/06/25
HCL 22/2020privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 al SC Serviciul Public Salubrizare Pârscov SRL2020/06/25
HCL 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Parscov este membru asociat2020/05/14
HCL 20/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/05/14
HCL 19/2020privind modificarea si aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2020/05/14
HCL 18/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice – an 2020 si a Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Pârscov pe anul 20202020/05/14
HCL 17/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov 20192020/05/14
HCL 16/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/04/24
HCL 15/2020privind aprobarea Proiectului Institutional al Centrului de zi Parscov si al Planului de actiune pentru perioada 2020 – 20252020/04/10
HCL 14/2020privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov2020/04/10
HCL 13/2020pentru revocarea Hotararii nr.10 / 28.02.2020 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/04/10
HCL 12/2020privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr.7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/04/10
HCL 11/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/03/17
HCL 10/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/28
HCL 9/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/28
HCL 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/28
HCL 7/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/28
HCL 6/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Pârscov, județul Buzau2020/02/28
HCL 5/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/28
HCL 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/28
HCL 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/08
HCL 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/08
HCL 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/08