Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 10/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/20
Proiect 9/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/20
Proiect 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/20
Proiect 7/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Parscov, județul Buzau2020/02/20
Proiect 6/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/20
Proiect 5/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/20
Proiect 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/20
Proiect 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/03
Proiect 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/03
Proiect 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/03

Comments are closed.