Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Dezbatere publica – Proiect Instituțional al Centrului de zi Pârscov și a Planului de acțiune pentru anul 2024Astăzi, 19.03.2024 , PRIMĂRIA COMUNEI PÂRSCOV, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 2024/03/19
Dezbatere publica – Proiect de hotărâre Regulament de organizare și funcționare actualizat al Centrului de zi PârscovAstăzi, 19.03.2024 , PRIMĂRIA COMUNEI PÂRSCOV, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 2024/03/19
Proiect 6/2024privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor comunitare, aplicabil la nivelul comunei Parscov, jud. Buzau2024/01/26
Proiect 5/2024privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice de la nivelul UAT Comuna Pârscov, pentru anul 2024 2024/01/25
Proiect 4/2024privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Parscov, jud. Buzau pentru anul 20242024/01/25
Proiect 59/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei mixte Parscov2023/11/06
Proiect 58/2023 privind desfiinţarea serviciului “CONSILIUL LOCAL PÂRSCOV – SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei PÂRSCOV, judeţul BUZĂU2023/11/02
Proiect 57/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum și a amenzilor aplicabile în anul 2024 , la nivelul comunei Pârscov , județul Buzău2023/10/31
Proiect 7/2023 privind aprobarea bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20232023/02/01
Proiect 47/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Pârscov , judeţul Buzău2022/12/16
Proiect 46/2022 privind prelungirea , prin act adiţional, a duratei de valabilitate a unor contracte de închiriere / comodat2022/12/16
Proiect 45/2022 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/12/15
Proiect 44/2022  privind solicitarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Pârscov, către Consiliul Județean Buzău, pentru un sector din drumul județean DJ 203L cuprins între Km 16 și Km 20 , aflat în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții “Înființare sistem de canalizare în comuna Pârscov , județul Buzău”2022/12/09
Proiect 43/2022  privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Pârscov, judeţul Buzău2022/12/08
Proiect 42/2022  privind aprobarea organizării reţelei şcolare de la nivelul comunei Pârscov, judeţul Buzău, în anul școlar 2023-20242022/12/08
Proiect 41/2022  privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferente anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Pârscov , judeţul Buzău2022/11/22
Proiect 40/2022  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum și a amenzilor aplicabile în anul 2023 , la nivelul comunei Pârscov , județul Buzău2022/11/14
Proiect 37/2022  privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Pârscov, judeţul Buzău2022/11/04
Proiect 36/2022  privind înscrierea dreptului de proprietate în favoarea comunei Pârscov pentru suprafața de 5000 mp teren categorie pășune situat în extravilanul localității Pârscov , T.80, P.1930,1933, CF 231932022/11/04
Proiect 35/2022 privind  aprobarea participării UAT Comuna Pârscov la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și / sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” cu proiectul “Montare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Pârscov , județul Buzău“ 2022/10/28
Proiect 34/2022privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/10/25
Proiect 33/2022privind aprobarea modificării, prin reorganizare, a organigramei şi ştatului de funcţii din cadrul și din afara aparatului de specialitate al primarului comunei Pârscov, judeţul Buzău2022/10/19
Proiect 32/2022privind concesionarea , fără licitație publică , a unui spațiu cu destinația de cabinet medicină de familie2022/10/19
Proiect 31/2022privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Pârscov în anul şcolar 2022-20232022/10/11
Proiect 30/2022privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/09/27
Proiect 29/2022privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al comunei Pârscov în semestrul 1 / 20222022/09/19
Proiect 28/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Pârscov , judeţul Buzău2022/09/19
Proiect 27/2022privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice actualizat de la nivelul UAT Comuna Pârscov, pentru anul 20222022/09/08
Proiect 26/2022privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/09/08
Proiect 25/2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Pârscov în cadrul Consiliului de administrație, respectiv al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității de la nivelul Școlii gimnaziale “Vasile Voiculescu” Pârscov, pentru anul scolar 2022-20232022/09/08
Proiect 24/2022privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/08/19
Proiect 23/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Pârscov , judeţul Buzău2022/08/16
Proiect 22/2022privind aprobarea Planului anual de achiziţii publice de la nivelul UAT Comuna Pârscov, pentru anul 20222022/08/16
Proiect 19/2022privind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită, pentru serviciul public de alimentare cu apă2022/07/15
Proiect 18/2022privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al comunei PÂRSCOV, Judeţul BUZĂU2022/07/15
Proiect 17/2022privind aprobarea rectificării bugetului comunei Pârscov, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/07/13
Proiect 14/2022privind aprobarea modificarea a organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Pârscov , județul Buzău2022/05/09
Proiect 13/2022privind punerea la dispozitia proiectului „Watman -Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului în suprafață de 45 mp sat Bădila, Com. Pârscov pentru amplasare sirena SBI 1552022/05/09
Proiect 12/2022privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Pârscov în anul 20212022/05/09
Proiect 11/2022privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Parscov in anul scolar 2021-20222022/04/13
Proiect 10/2022privind revocarea hotararii Consiliului local al comunei Pârscov nr.25/2021 pentru trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 176 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr . 23047 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.230472022/04/12
Proiect 9/2022privind rectificarea bugetului local 20222022/04/05
Proiect 30/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/11/08
Proiect 28/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Pârscov în Comisia de evaluare a probei interviu – Conncurs ocupare post director și director adjunct2021/10/15
Proiect 23/2021privind modificarea actului constitutiv al societăţii SERVICIUL PUBLIC SALUBRIZARE PÎRSCOV SRL prin introducerea unor noi activităţi secundare2021/09/20
Proiect 22/2021privind trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 176 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr .23047 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.23047; apartenenta la domeniul privat al comunei Parscov a suprafetei de 304 mp teren aferent constructiei din numarul cadastral susmentionat2021/09/08
Proiect 21/2021privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Pârscov2021/09/08
Proiect 20/2021privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire – teren proprietate publica comuna si constructii Scoala gimnaziala Vasile Voiculescu Pârscov2021/09/08
Proiect 19/2021privind preluare la bugetul local a soldului ramas de la activitatea salubrizare ca urmare Infiintarii Serviciului public salubrizare SRL Parscov conform Hotararii Consiliului local al comunei Pârscov nr.7/08.02.20182021/09/08
Proiect 18/2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pârscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2021/09/06
Proiect 17/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/08/24
Proiect 16/2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Pârscov în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/08/09
Proiect 15/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/07/14
Proiect 14/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pârscov 2021 – 20272021/07/02
Proiect 13/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/05/21
Proiect 12/2021privind aprobarea modificarii prin reorganizare a organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2021/05/21
Proiect 11/2021privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ- teritorială a comunei Pârscov2021/05/21
Proiect 10/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/05/21
Proiect 9/2021privind propuneri pentru programul de transport local judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna Pârscov2021/05/07
Proiect 8/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna Pârscov este membru asociat2021/05/07
Proiect 7/2021privind aprobarea bugetului local 20212021/04/14
Proiect 6/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Pieţei Agroalimentare Pârscov2021/04/02
Proiect 5bis/2021privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia2021/03/30
Proiect 5/2021privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Pârscov în anul 20202021/03/10
Proiect 4/2021privind investitia “ statie de clorinare cu dozare automata a clorului gazos “ pentru serviciul public de alimentare cu apa al comunei Parscov2021/02/16
Proiect 3/2021privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația Sportivă “ Rapid Pârscov” in cadrul unitatii administrativ- teritoriale comuna Pârscov2021/02/16
Proiect 2/2021privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2021/01/14
Proiect 1/2021privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – sursa E anul 2020 din excedentul anilor precedenti2021/01/04
Proiect 33/2020privind indexarea, la nivelul comunei Pârscov, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%2020/12/17
Proiect 32/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/12/14
Proiect 30/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pârscov2020/11/25
Proiect 29/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pîrscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2020/11/16
Proiect 28/2020privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pârscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2020/11/09
Proiect 27/2020privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov2020/11/06
Proiect 26/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/18
Proiect 25/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/07
Proiect 24/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov trimestrul 1/ 20202020/06/23
Proiect 23/2020Privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Parscov si Consiliului local al comunei Parscov2020/06/04
Proiect 22/2020privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 al SC Serviciul Public Salubrizare Pârscov SRL2020/06/04
Proiect 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Parscov este membru asociat2020/05/08
Proiect 20/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/05/07
Proiect 19/2020privind modificarea si aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2020/04/30
Proiect 18/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice – an 2020 si a Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Parscov pe anul 20202020/04/30
Proiect 17/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/04/21
Proiect 16/2020privind unele actiuni ale Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 15/2020privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 14/2020Pentru revocarea Hotararii nr.10/28.02.2020 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/03/26
Proiect 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr. 7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/03/26
Proiect 12/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Parscov 20192020/03/19
Proiect 11/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/03/09
Proiect 10/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/20
Proiect 9/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/20
Proiect 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/20
Proiect 7/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Parscov, județul Buzau2020/02/20
Proiect 6/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/20
Proiect 5/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/20
Proiect 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/20
Proiect 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/03
Proiect 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/03
Proiect 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/03