Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 24/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov trimestrul 1/ 20202020/06/23
Proiect 23/2020Privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Parscov si Consiliului local al comunei Parscov2020/06/04
Proiect 22/2020privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 al SC Serviciul Public Salubrizare Pârscov SRL2020/06/04
Proiect 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Parscov este membru asociat2020/05/08
Proiect 20/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/05/07
Proiect 19/2020privind modificarea si aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2020/04/30
Proiect 18/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice – an 2020 si a Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Parscov pe anul 20202020/04/30
Proiect 17/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/04/21
Proiect 16/2020privind unele actiuni ale Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 15/2020privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 14/2020Pentru revocarea Hotararii nr.10/28.02.2020 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/03/26
Proiect 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr. 7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/03/26
Proiect 12/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Parscov 20192020/03/19
Proiect 11/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/03/09
Proiect 10/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/20
Proiect 9/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/20
Proiect 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/20
Proiect 7/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Parscov, județul Buzau2020/02/20
Proiect 6/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/20
Proiect 5/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/20
Proiect 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/20
Proiect 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/03
Proiect 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/03
Proiect 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/03

Comments are closed.