Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 15/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/07/14
Proiect 14/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pârscov 2021 – 20272021/07/02
Proiect 13/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/05/21
Proiect 12/2021privind aprobarea modificarii prin reorganizare a organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2021/05/21
Proiect 11/2021privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ- teritorială a comunei Pârscov2021/05/21
Proiect 10/2021privind rectificarea bugetului local 20212021/05/21
Proiect 9/2021privind propuneri pentru programul de transport local judetean si amplasarea statiilor pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna Pârscov2021/05/07
Proiect 8/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna Pârscov este membru asociat2021/05/07
Proiect 7/2021privind aprobarea bugetului local 20212021/04/14
Proiect 6/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Pieţei Agroalimentare Pârscov2021/04/02
Proiect 5bis/2021privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II dezvoltat de către Administratia Natională „Apele Române „ a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia2021/03/30
Proiect 5/2021privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al comunei Pârscov în anul 20202021/03/10
Proiect 4/2021privind investitia “ statie de clorinare cu dozare automata a clorului gazos “ pentru serviciul public de alimentare cu apa al comunei Parscov2021/02/16
Proiect 3/2021privind aprobarea funcționării societății civile particulare Asociația Sportivă “ Rapid Pârscov” in cadrul unitatii administrativ- teritoriale comuna Pârscov2021/02/16
Proiect 2/2021privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2021/01/14
Proiect 1/2021privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – sursa E anul 2020 din excedentul anilor precedenti2021/01/04
Proiect 33/2020privind indexarea, la nivelul comunei Pârscov, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%2020/12/17
Proiect 32/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/12/14
Proiect 30/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pârscov2020/11/25
Proiect 29/2020privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Pîrscov în Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Vasile Voiculescu comuna Pârscov2020/11/16
Proiect 28/2020privind stabilirea și organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Pârscov , județul Buzău , pe principalele domenii de activitate2020/11/09
Proiect 27/2020privind alegerea viceprimarului comunei Pârscov2020/11/06
Proiect 26/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/18
Proiect 25/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/09/07
Proiect 24/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Pârscov trimestrul 1/ 20202020/06/23
Proiect 23/2020Privind aprobarea intocmirii Programului de actualizare si dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul Primariei comunei Parscov si Consiliului local al comunei Parscov2020/06/04
Proiect 22/2020privind aprobarea bugetului pentru anul 2020 al SC Serviciul Public Salubrizare Pârscov SRL2020/06/04
Proiect 21/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Eco Buzău 2009” la care comuna Parscov este membru asociat2020/05/08
Proiect 20/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/05/07
Proiect 19/2020privind modificarea si aprobarea numărului de posturi , organigramei , statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pârscov , județul Buzău2020/04/30
Proiect 18/2020privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice – an 2020 si a Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Parscov pe anul 20202020/04/30
Proiect 17/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/04/21
Proiect 16/2020privind unele actiuni ale Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 15/2020privind aprobarea procedurilor de lucru din cadrul Centrului de zi Pârscov2020/03/26
Proiect 14/2020Pentru revocarea Hotararii nr.10/28.02.2020 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/03/26
Proiect 13/2020privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr. 7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/03/26
Proiect 12/2020privind executia bugetului Consiliului local al comunei Parscov 20192020/03/19
Proiect 11/2020privind rectificarea bugetului local 20202020/03/09
Proiect 10/2020privind stabilirea Planului de actiuni sau lucrari de inters local pentru aplicarea Legii nr.416/2001 modificata si completata, privind venitul minim garantat2020/02/20
Proiect 9/2020privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate in comuna Parscov , sat Parscov extravilan2020/02/20
Proiect 8/2020privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate în 20202020/02/20
Proiect 7/2020privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a Comunei Parscov, județul Buzau2020/02/20
Proiect 6/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Pârscov, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2020/02/20
Proiect 5/2020privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov2020/02/20
Proiect 4/2020privind aprobarea bugetului local 20202020/02/20
Proiect 3/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V2 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2020/01/03
Proiect 2/2020privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020 – 2021 in comuna Pârscov2020/01/03
Proiect 1/2020privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare ale bugetului local sursa A – anul 2019 din excedentul anilor precedenti2020/01/03

Comments are closed.