PLAN DE ACTIUNE 2011 – 2016
Nr.crt. Obiectivul / Acțiunea Beneficiar Resurse
Financiare Termen finalizare

1. Reabilitare drumuri comunale și sătești Consiliul Local
Pîrscov Fonduri Structurale
Alte surse 2011-2016
2. Realizare sistem de canalizare ape pluviale și menajere Consiliul Local
Pîrscov Surse proprii
Fonduri Guvern
Fonduri Structurale 2012-2016
3. Reabilitare cămine culturale și biblioteci Consiliul Local
Pîrscov Fonduri Guvern
Fonduri Structurale
Buget propriu
2012
4. Împădurire terenuri degradate Consiliul Local
Pîrscov Buget propriu
Fonduri Guvern Permanent
5. Construire stație sortare ecologică gunoi menajer
Consiliul Local
Pîrscov
Alte comunități
Fonduri Structurale
Fonduri Guvern
Surse proprii
2011-2014
6. Reabilitare școli, grădinițe, construire grădiniță satul Pîrscov Consiliul Local
Pîrscov Fonduri Guvern
Surse proprii 2011-2014