Proiect 10/2022

privind revocarea hotararii Consiliului local al comunei Pârscov nr.25/2021 pentru trecerea din domeniul public al comunei Pârscov in domeniul privat al comunei Pârscov si administrarea Consiliului local al comunei Pârscov a imobilului teren in suprafata de 176 mp situat in comuna Pârscov , sat Pârscov- intravilan , inscris in cartea funciara nr . 23047 comuna Pârscov , nr.cadastral nr.23047


Fișiere atașate: