Proiect 13/2020

privind revocarea Hotararii Consiliului local al comunei Parscov nr. 7 din 28.02.2020 privind constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al comunei Parscov