Proiect 35/2022 

privind  aprobarea participării UAT Comuna Pârscov la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și / sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” cu proiectul “Montare stații de reîncărcare vehicule electrice în comuna Pârscov , județul Buzău“ 


Fișiere atașate: